Search
  • Dr. Noorzad

چند توصیه برای مراقبت از کلیه‌ها

کلیه‌ها، خون را تصفیه و مواد زائد را از بدن دفع می‌کنند. این عضو حیاتی همچنین به کنترل تعادل مایعات در بدن کمک می‌کند.

برخی از عادت‌ها و مواد غذایی در کاهش عملکرد مطلوب کلیه‌ نقش دارند و در صورتی که هر گونه اختلال در عملکرد کلیه‌ها، بدون درمان رها شود می‌تواند به ازکارافتادگی کامل این عضو حیاتی منتهی گردد.

چند توصیه برای پیشگیری از بیماری کلیوی:

  • حذف سودا و نوشابه‌های گازدار از برنامه غذایی

  • کنترل مصرف نمک

  • نوشیدن مایعات بیشتر

  • مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزی‌ها

0 views

 © Copyright 2008-2019 Alfalah Medical Laboratory. All rights reserved